PF 2021

Ať byl loňský rok jakýkoliv, doufáme, že jste pod vánočním stromečkem našli ty nejdůležitější dárky :o)

Kéž je pro Vás nadcházející rok rokem pokoje a radosti. Kéž dokážete najít každý den důvod k úsměvu. A kéž Vás i tímto rokem provází Boží požehnání.

Vše dobré do nového roku 2021 přejí Geršlovi